PC-Infor

Aktuální doporučená verze: 3.0.2

Verze 2.22.1

Changelog verze 2.22.1

cv. 49816

  • opravena chyba, kdy se zobrazoval název kategorie dvakrát
  • opravena chyba zobrazení některých halloweenských ikonek
  • změněn maximální počet znaků zprávy o chybě na 3500 (dříve 600)

Comments are currently closed.